Archive | Habaat ilq8 RSS feed for this section

Habaat ilBen’s Cookies

13 Jul

٢٠١٢٠٧١٣-٠٣٤٦٠١.jpg

Habaaw ilkwetyen haba feh ;p ilkel sar ryougaa hal bens cookies ;p !! Men yabooh dubai o 6ay7een feh 6eee7a ;p

Advertisements

New Habba

13 Oct

 

ilhabba ilydeed ena ilbanat kilhoum gamaw ylbsoun long skirts o ana ashouf hal habba wayeedd wayeedd 7lwaa !! o shakil ilbent yseer yshaweq ! o wayeed thaarb .. a7san men ilgser eb wayed .. hathe wjhaat nathare :D… o alwan iltananer wayed 7lwaaa 😀

 

 

New Habba

28 Sep

 

Laaish wayeed ylbsunha 😛 kent ray7a 360 wlaaa chaaam wa7ed labs’haaa 😛

gelt weee hathe habt’houm ilydeeedaaa 😛

Haaabbaaa ;/

13 Jul

 

yana ilSaaif o swalif  ilba7ar o iltaan , Mashalla ba3aath ilbanat ma tsadeg khabar .. enhaa esbaghaat.. men thaanii youm LAZEM LAZEM e6ali3 iltan line  !! ya3nii ana gelt wa7da thnteen Ok.. bss laa ilaghlbeeya .. lazem ybynouna ..yaa3nii shel wanasa feh , a7isa mala da3iii … Habbaa Qaweeya 3ala hal salfa .. o lazem 3gbha yalbsoun abyaath 3ashan ybayen iltan 3adel ;p walla saalfaaa :P..

HABBA ;P

11 Jul

 

ilkuwait il7en kilhoum kihloum toms shoes 😛 FAJ’A  kilman ga3ed ylbsa .. waaalla sha3b ilkuwait a7la sha3b y7eb ilhabatt o mutjadeed .. maku shay yg3doun 3alih shahreen .. Elaa 6al3een eb 6al3a ydeedaa .. 😀

ana 3aan nafsii a7iiba wayed mure7 ;p

HABBAA !! – no comment ;/

29 Jun

 

Thek ilmarra ga3den ensoulif 3an ilbanat ily ysboun banzen ohma eb nafs’hum yanzloun o ysboun .. ana 3an nafsii ma kent shayfa hal shay .. o gtlhoum laaaa ymken bent bnteen ysawoun chethe … ilmohee,m gabel cham youm shft bent jdaamii naazla tseb 7ag nafs’haa o bent bent !! o Kaaaan ilrayal mawjoud … kan ga3ed ysblii .. Chaann agoulaaa fe banat ysboun banzen eb nafs’hum gaalii il7en ilbanat a7san men ilshabaab ohmaa ysboun 7ag nafs’houm brou7hum….. gemt o gelt 7ag rfeejtii 3ade entay tnzleen tsben 7ag nafsech banzen !? galatt LAAA SH3AAARFNII :p … chan tgoulii ana shayfa wa7da thek ilmarra ehya eb nafs’haa naazla o t7ee6 ilbanzeen .. saar feenii ahha Ok … yaaa3ni ilshay saaarr 3adee o ana kint nayma 3ala nafsii 😛 madre ya3nii etha ehya habba ydeedaa ;/ fa mu shay 7lu a7iisa ;/

New Habba ;/

16 Jun

 

ilHabba ily sij habeen feeha o kilish kilish mu 3ajbtni wla afaker asaweha ;/

 hal nagsh il7eenaa ;/ madre laish ma a7iiba kilish .. men zmaaaaaaaaann hal swaalif ma a7ibha .. a7is madre shloun Shakil iled Feehaa .. la o khsousaan etha sar lounha fatee7 ;p …..waaayyy anqmeet menhaa  😛 .. Bss men ilfthawa Saarat Habba … tawhaa tawha ga3den ybdoun feeha    😛