مشكلتنا مع البلاك بيري …

12 Oct

 

والله طلعنا ادمان على هل بلاك بيري !! صج يومنا تغير .. قمت اقعد مع اهلي و اسولف لووووووول اعطي رأيي و اناقش الكل  .. صج حسيت بيومي … حتى سواقتي زينه .

كل شي تغير ..

 

 

3 Responses to “مشكلتنا مع البلاك بيري …”

  1. Padi BMH 10/13/2011 at 12:27 am #

    Hehe .. Ana abdn ma afrqt ma3ay kha9o9an enh long time I don’t use it ! So wayyyd 3adiiiii ;p

  2. Padi BM 10/13/2011 at 12:28 am #

    Hehe .. Ana abdn ma afrqt ma3ay kha9o9an enh long time I don’t use it ! So wayyyd 3adiiiii ;p

  3. 6umasha 10/13/2011 at 1:30 pm #

    LOOOL wala an youmi kilaa tghyaaarr !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: