مسلسل بنات الثانوية

27 Jul

 

القرار لكم : هل تؤيد عرض تلفزيون الوطن مسلسل “بنات الثانوية” .. أم لا ؟

 

http://alwatan.kuwait.tt/polls.aspx?GrpId=77

Advertisements

6 Responses to “مسلسل بنات الثانوية”

 1. Butterfly Chick 07/27/2011 at 9:22 am #

  I tried to vote but couldnt !

  shfeeh el mosalsal? laish man2ayed? :P!

 2. Padi B M 07/27/2011 at 12:34 pm #

  Nfs Also2al! Shfeeh el.Mosalsal ?

 3. MakuName;/ 07/27/2011 at 1:20 pm #

  Ygooloooon Ygooloooon Enaa MA Ymthl el wzart el trbya Oo fh ashya matsm7 tn3rth ? madre bs Greet theklmraa ,, 3ad 7safa knt Mt7msa 3leh wde ashufa ;\

 4. 6umasha 07/27/2011 at 3:37 pm #

  Ygouloun wayed jaree’a … o Kilish ma y3kes waq3naa mubaalaagh feeh …

 5. Padi B M 07/27/2011 at 3:55 pm #

  Mmm shofaay! Y3ni Mosalsal el.Malka mo.Mobal’3 feh ? 3a6eeeny Mosalsal Mo embal’3ein fehe ! Hathy el.Drama el.5alejya el.FASHLA!

 6. Katkoota xD 07/27/2011 at 8:46 pm #

  Kil elmslslaat mbal’3 feeha w ma t3kes wa8na :/ mu 3ther hatha

  bs atwa8a3 leesh elrwayat kanaw jre2een shway 3balhm elmslsl nfs elshay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: