No Comment! ;/

29 May

 

 

ams ana ray7a Discovery .. Ma ashouf ela ilyaahaal kilhoum Dakhel ilnafouraa !!! @@

Omg .. Sij Sij ensdamt ya3ni ilNafoura Fehaaa litaat o kahrba o Looyaa ;/ o Kilhoum mt3alqeen Dakhlhaa ;/  Ghaalaa6 .. o 7ail kha6er 3alihoum !!

 

4 Responses to “No Comment! ;/”

 1. Padi B M 05/29/2011 at 10:07 am #

  I hate hal Mojamaaa3! ;/ eeh kela chethe ;/

 2. 6umasha 05/29/2011 at 11:52 am #

  Eeeeee kilaaa Chethe wallaa ;/

 3. manoor 05/29/2011 at 2:07 pm #

  @@ men 9ijhom!! wain ahalhm 3anhm!! :\

 4. 6umasha 05/29/2011 at 2:11 pm #

  Maadreee ;/ 3ad wala 7aaaail khaa6eerr ;/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: